Szepesy Ignác életműdíj, Glaub Lilla

Óvódánk munkatársa, Glaub Lilla óvódapedagógus a 2023. június 2-án tartott pedagógusnapon átvehette Felföldi László pécsi megyéspüspöktől és Koósz Rolandtól, a Pécsi Egyházmegye Oktatási Hivatalának vezetőjétől a pécsi püspök által 2013-ban alapított Szepesy Ignác pedagógus életműdíjat, amit azok a katolikus intézményben dolgozó pedagógusoknak ítélnek oda, akik kiemelkedő munkájukkal hosszú időn keresztül járultak hozzá a hatékony neveléshez, a rájuk bízottak fejlődéséhez.

Glaub Lilla 25 éve, tehát alapítása óta az Alsószentmártoni Szent Márton Óvoda pedagógusa és vezető helyettese. A Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskolán már diák korában érdekelte a cigányok és hátrányos helyzetűek oktatása, nevelése, ezért romológia specializációt is hallgatott. Várnagy Elemér kedves tanítványaként 1996-ban részt vehetett Rómában egy lelkipásztori konferencián. Itt találkozott először Alsószentmártoniakkal is. Következő év nyarán önkéntesként segített a németek-románok-cigányok közös táborában, ahol már kiderült, hogy tudása mellett jó szíve, jó kapcsolatteremtő képessége, gyakorlati érzéke is van. Több életre szóló baráti kapcsolata kezdődött ebben a táborban. 1998. nyarán két diplomával, mint általános iskolai tanító és katolikus hitoktató, befejezte a Zsámbéki Főiskolát és friss diplomásként a Szent Márton Óvoda alapító munkaközösségének tagja lett.

Munkája mellett 2002-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai tanárképző Főiskolán gyógypedagógus pszichológia szakirányon gyógypedagógus szakképesítést szerzett. 2016-ban pedig az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán lett szakvizsgázott pedagógus preventív és korrektív (fejlesztő) pedagógiai pszichológia területen. Szakdolgozata és gyakorlati tapasztalatai okán később több helyre hívták előadást tartani.

Kezdettől részt vett a cigány-magyar kéttannyelvű óvoda pedagógia programjának kidolgozásában és megvalósításában. Az induló program folyamatos reflektálással alakult, fejlődött.

Glaub Lilla elsődleges feladata kezdettől a nagycsoportosok iskolára való felkészítése.

Ennek két alapiránya:

  • A beás-muncsány anyanyelvű, de alapvetően kétnyelvű gyerekek magyar nyelvtudásának fejlesztése, és a magyar egytannyelvű iskola szókészletének, fogalomértésének megtanítása. Ehhez a gyakorlatban jól használható, saját módszert dolgozott ki.
  • A iskolára készülő gyerekek személyes képességeinek felmérése és személyre szabott fejlesztése.

Munkáját és emberi kapcsolatait mindvégig meghatározza keresztény hite, evangéliumi értékrendje, lelkisége. A feltétel nélküli elfogadó szeretet és a határozott iránymutatás, munkaelvárás az évek során sok gyermek életébe beépült és vált meghatározóvá. Az évek során gyermekek százai indultak jobb eséllyel iskolába és az életbe.  

Az óvodai és templomi találkozásokon túl a rendszeres családlátogatások során elfogadott és szeretett tekintély lett a szülők számára is. Ha „Lilla néni” feladatot ad, akkor a legtöbb szülő (apák is!) és gyermek lelkesen teljesiti azt.

Az óvodai és a templomi közösségben is segíti az ünnepekre való felkészülést.

Glaub Lillának jelentős szerepe van abban, hogy sok felnőtt vágyik vissza az óvodába, „mert ott jó volt!”

(A teljes cikk a Pécsi Egyházmegye honlapján olvasható.)